418a – Zdążam w górę w niebiański kraj

1. Zdążam w górę w niebiański kraj,
Dom Ojca mego w niebie tam,
Bo tak obiecał Chrystus sam,
Że nam zgotuje piękny raj.

Chór:
Ty nam dopomóż o Boże,
Byśmy wytrwali w tej drodze,
Zachowaj nas od grzechu też,
Trzymaj nas w swej opiece wciąż.

2. Ja pragnę zawsze z Panem być,
Lecz przez cierpienia muszę przejść,
Bo taki przykład Zbawca dał,
Aby z Nim każdy miał swój dział.

3. O jakie piękne słowa brzmią,
Z ust odkupionych Pańską krwią,
O co za radość Bóg nam dał,
Gdy w serca nasze pokój wlał.