417 – Jezus przyszedł w chwale Jego

1. Jezus przyszedł w chwale Jego,
Czy z Nim będę miał mój dział?
Czy jak nieprzyjaciel Jego,
Będę po lewicy stał.

Chór:
W czynach swoich ja nie ufam,
W Twych zasługach Jezu mój,
Me zbawienie wiarą szukam,
Krew Twa życia mego zdrój.

2. Jezus przyszedł, z Nim nagroda,
Tym, co zwyciężyli świat.
Czy ja będę z nimi część miał?
Czym jest Pańskich braci brat?

3. Wiarą będę żyć tu w świecie,
Mieć nadzieję w łasce Twej,
Ty mnie Jezu, słabe dziecię,
Sam prowadzić, wspierać chciej!

4. Gdy ze światem się rozstanę,
Przyjdę przed tron święty Twój,
Nie sądź mnie, o Jezu Panie!
Lecz mnie przyjmij Zbawco mój!