412 – Mam pokój w sercu moim dziś

1. Mam pokój w sercu moim dziś,
Dał mi go Pan Bóg Sam.
Jak błogo w Bożej łasce żyć!
Tu radość wielką mam.

Chór:
Jezu, Słońce, Twej światłości,
Pragnę zawsze więcej w sercu mym.
Gdy doń się zbliżysz tak jak gość,
Światłem się promieni Twym.

2. Pieśń chwały słyszę w sercu dziś,
Zdrój pociech płynie doń.
Unosi mnie aż w niebios wyż,
Tej świętej pieśni ton.

3. Pragnienie w sercu moim mam,
Łask Bożych poznać zdrój.
Duch wznosi się ze świata tam,
Gdzie znikła boleść, znój.