410 – Chcę śladem Jezusa iść, przez ogrody róż

1. Chcę śladem Jezusa iść, przez ogrody róż.
Przez doliny kwieciste i przez pola zbóż.
Zawsze świętą wolę Bożą tylko czynić chcę,
By z pomocą Bożą zwycięzcą stać się.

Chór:
Śladem, śladem Jezusa wciąż iść chcę,
Przez wszystkie koleje, gdzie prowadzi mnie.
Śladem, śladem Jezusa wciąż chcę iść,
By przez Jego łaskę za zasłonę wejść.

2. Chcę śladem Jezusem iść, przez trudy i znój.
Gdzie mnie poprowadzi drogi Zbawiciel mój,
Choćby przez cierpienia, trudne, kręte drogi tu,
Wciąż będę się starał by być wiernym Mu.

3. Chcę śladem Jezusa iść wśród najcięższych burz,
Przez doliny, góry i głębokości mórz.
Choćby nawet w cieniu śmierci, nie będę się bał,
Gdy przy moim boku będę Pana miał.