409 – Nie bądź zrażony w drodze twej

1. Nie bądź zrażony w drodze twej,
Bóg w pieczy swej cię ma,
więc zawsze ufność w Bogu miej,
On pomoc swą ci da.

Chór:
Bóg w pieczy swej cię ma
przez każdy dzień, przez noc i cień.
On w pieczy swej cię ma
i pomoc swą ci da.

2. Co ci potrzeba, On to wie.
Bóg w pieczy swej cię ma.
Gdy będziesz prosił, wesprze cię
i pomoc swą ci da.

3. Pod skrzydła Jego ty skryj się.
Bóg w pieczy swej cię ma.
On pierzem swym okryje cię
i pomoc swą ci da.

4. Choć ciężkie próby zdarzą się,
Bóg w pieczy swej cię ma.
Ufaj, Bóg nie opuści cię
i pomoc swą ci da.