406 – Za ojczyzną zatęskniła

1. Za ojczyzną zatęskniła,
Spracowana dusza ma.
Tam mnie czeka cisza miła,
Radość tam bez końca trwa.

Chór:
Z obcych krajów do ojczystych,
Do ojczyzny śpieszyć chcę,
Gdzie w promieniach gwiazd złocistych,
Chwała niebios błyszczy się.

2. W mej ojczyźnie pokój błogi,
Pokój którym gardzi świat,
Lecz lud Boży, choć ubogi,
Posiadać go zawsze rad.

3. W mej ojczyźnie radość płonie,
Zgłębić jej nie mogę sam.
Tam łza z oczu już nie płynie,
Boleści też nie ma tam.