404 – Najpiękniejsze dni młodości

1. Najpiękniejsze dni młodości,
Zbawcy dziś poświęcić chcę.
Kochać Go chcę całym sercem,
Tak jak Jezus kochał mnie.

Chór:
Chcę poświęcić Jezusowi.
Czystych uczuć moich kwiat,
Nieść poselstwo to anielskie,
W ten szeroki, wielki świat!

2. Chcę miłością czystą świętą,
Kochać wszystkich bliźnich mych,
Pomoc nieść potrzebującym,
Wspierać chorych, słabych, mdłych.

3. Chcę, jak Jezus w dniach młodości,
Drogą matkę, ojca czcić,
Dni ich ziemskie opromieniać,
I wraz z nimi wiecznie żyć.

4. Chcę z Jezusem, Zbawcą moim,
Poprzez życie moje przejść,
Tak żyć, jak On żył na ziemi,
I wraz z Nim w dom Ojca wejść.