403 – W Bogu schronienie, w Bogu zbawienie

1. W Bogu schronienie, w Bogu zbawienie,
A w Jego Słowie nauka.
Kto Ciebie Boże raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

2. W Bogu osłoda, w Bogu ochłoda,
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto to odgadnie, ten nie upadnie,
W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie,
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy idzie trwoga, módl się do Boga,
On ciebie wesprze, ocali.