402 – Gdy na falach życia jesteś rzucany

1. Gdy na falach życia jesteś rzucany,
Myślą, że wszystko stracone, nękany,
Gdybyś łaski otrzymane wymienił,
Zadziwisz się tym, co ci Bóg uczynił.

Chór:
Wystrzegaj się bracie zwątpienia,
Pan pomoże ci do zbawienia.
Policz łaski, które ci Bóg dał,
Jak wielkie staranie On o ciebie miał.

2. Obciążony jesteś troską o swój stan,
Krzyż zda się być za ciężki co dał ci Pan,
Policz łaski twe, a minie zwątpienie,
Z radości zaśpiewasz nim dzień przeminie.

3. Gdy wspomnisz na drugich, że są bogaci,
Pomyśl o bogactwie jakie Bóg da ci.
Więcej nad wszystko co ludzie szacują,
Bóg tym obiecał, którzy Go miłują.

4. Nie bądź zniechęcony, że jest ciężki bój,
Bo nad wszystkich mocniejszy jest Zbawca twój.
On ci doda siły, łaską wesprze cię,
Z Nim wytrwasz w boju, pokusom oprzesz się.