401 – Ja często śpiewam, Boże mój

1. Ja często śpiewam, Boże mój,
Do Ciebie zbliżam się.
Ja pragnę społeczności Twej,
I twarz Twą widzieć chcę.
Lecz czy ja za ten błogi stan,
Zaniecham zyski swe,
I dam Ci podnieść mnie jak chcesz,
Choć przez cierpienia me?

Chór:
Ta jest serdeczna żądza ma:
Do Ciebie zbliżać cię.
Przyciągaj mnie do Siebie wciąż,
Choć krzyż ma wznosić mię.

2. Mój Boże bliżej Ciebie być,
To pragnie serce me.
By co dzień iść przy boku Twym,
Poświęcam siły swe.
By posiąść drogie miejsce to,
Za nicość wszystko mam.
Przez wszelkie środki Panie Twe
Choć przez krzyż, wnieść się dam.

3. Ja wiem, że tylko przez mój krzyż,
Koronę Pan mi da,
Że muszę cierpieć w świecie tu,
A potem chwała ma.
Ja ócz swych nie chcę z Ciebie zdjąć,
By snać nie ponieść strat,
Bo w drogach Twych ma dusza chce,
Iść z krzyżem przez ten świat.