397 – Na zawsze będzie pokój tu

1. Na zawsze będzie pokój tu,
Przy miłym boku Twym;
Nadzieja cała ma jest w tym,
Tyś stał się Zbawcą mym.

2. Ty Zbawco, dla mnie stałeś się,
Fontanną dla mych win,
Mnie zawsze krop Twą drogą Krwią,
I zmywaj w każdy dzień.

3. Ty zmyj, i mnie do Siebie weź;
Mnie zmyj! a jużeś mój;
Więc zmyj nie tylko nogi me,
Lecz serce w sposób Twój.

4. Krew przebłagania stosuj Swą,
Dopóki wiara ta,
W widzenie me nie zmieni się,
A w miłość dusza ma.