396 – Weź o Ojcze życie me

1. Weź o Ojcze życie me,
W ręce Twe oddaję je.
Weź mój czas i każdy dzień,
Do ostatnich życia tchnień.

2. Nogi me niech śpieszą się,
W błogiej Panie, służbie Twej.
Spraw, by głos mój chwalił Cię,
Był ku chwale Twojej cnej.

3. Moją wolą Panie rządź,
Racz w nią Ducha Twego tchnąć,
Weź me serce, Panie weź,
I już tu w nim Tron Swój wznieś.

4. Weź miłości mojej zdrój,
Wszystkie rany serca zgój,
Abym kiedyś wiecznie miał,
Niepodzielny z Panem dział.