394a – Dziatkami Boga nazwani teraz

1. Dziatkami Boga nazwani teraz,
Co za łaskę Ojciec na nas zlał,
W Synu swoim umiłował nas,
Jako synom On nam miejsce dał.

Chór:
Dziatkami Boga teraz jesteśmy,
Lecz jeszcze nie wiemy, czym będziemy,
Lecz wiemy, gdy On się objawi,
Wiemy, gdy On się objawi,
Podobni Jemu także będziemy
I ujrzymy Go tak, jak jest.

2. Ach, jak błogą nadzieję Bóg nam dał,
Że wkrótce ujrzymy Go wraz,
Wśród wielkiej światłości i wśród chwał
Ujrzymy też Zbawiciela twarz.

3. Bóg mocą swej łaski przemieni nas,
Na podobieństwo istności swej,
Tak zostaniemy po wieczny czas
Współdziedzicami z Nim w chwale tej.