386 – Bracia mili, w wierze trwajmy

1. Bracia mili, w wierze trwajmy,
Bo przed nami wróg.
Tam ku niebu spoglądajmy,
Pomoc ześle Bóg.

Chór:
W Panu ufność pokładajmy,
Gdy naciera wróg.
Słowa jego się trzymajmy,
Pomoc ześle Bóg.

2. Spójrz na Pana, Zbawcę twego,
Jak On znosił znój.
Uzbrójmy się w zbroję Jego,
A zwyciężym bój.

3. „Otom z wami”, rzekł Pan z nieba,
„Po wsze życia dni”.
Czegóż więcej nam potrzeba,
Powiedz bracie mi.