383 – Jezu, bądź nam hasłem dziś

1. Jezu, bądź nam hasłem dziś,
Gdy rok nowy rozpoczęty.
Imię Twoje i Twój krzyż,
Niech za sztandar służą święty,
Tym, co chcą przy Tobie stać,
I w przymierzu Twoim trwać.

2. Niech Twe słowo świeci nam,
W zgromadzeniach Twych rozbrzmiewa,
Ilekroć się zejdziem tam,
Niechaj wiarę w serca wlewa,
Zmień w świątynie serca te,
Miejscem czci Twej czyniąc je.

3. Drogą życia aż po zgon,
W imię Zbawcy idźmy wszędzie.
Gdy przewodnią gwiazdą On,
Wszystko dobrem dla nas będzie,
Opromieni wciąż nas blask,
Przeobfitych Jego łask.

4. Wszystkie troski, wszystek ból,
Imię Jego nam osłodzi,
Przeciwności On, nasz Król,
W błogosławieństw zdrój przerodzi.
Jezu, święte imię Twe,
Tarcza to i słońce me!