38 – Obecny już jest Pan

1. Obecny już jest Pan, swój Tron zajmuje.
Cieszy się każdy brat, bo świta brzask.
Nadzieję lepszych dni brzask ten zwiastuje.
W niebiańskiej chwale lśni Król pełen łask.

2. Wnet minie ciężki trud i zła godzina,
Pan weźmie wierny lud do chwały Swej.
A kto usłyszy głos Bożego Syna,
Ten zyska lepszy los od chwili tej.

3. Już przyszła chwila ta, Pan na sąd woła.
Wnet nam nagrodę da i przyjmie nas,
Na swój posadzi Tron członków Kościoła,
I rządzić będzie On po wieczny czas.