379 – Pójdź do Jezusa, teraz jest czas

1. Pójdź do Jezusa, teraz jest czas,
Tak w słowie mówi Jezus, Pan nasz.
On gotów jest błogosławić nas,
I mile woła: „pójdź!”

Chór:
Radość, radość w niebie będzie tam,
Gdy Zbawiciel nas wprowadzi sam,
Obmyci z grzechów staniemy tam,
Gdzie wieczna chwała jest.

2. Pójdź dziecię, słuchaj, Pan wzywa cię,
Do Niego śpiesz, daj Mu serce swe,
On z grzechu twego oczyści cię,
Słysz, sam cię wzywa: „pójdź!”

3. Wierz tylko silnie, nic nie bój się,
Bo wierzącego rad przyjmie cię,
I otrze chętnie twej skruchy łzę,
Pójdź, grzeszne serce, pójdź!