371 – Moja ojczyzna jest w niebie tam

1. Moja ojczyzna jest w niebie tam,
Gdzie o smutku też nikt nie wie tam,
Gdzie ten święty, niezliczony zbór,
Chwali wiecznie Boga w jeden chór.

Chór:
W niebie tam, w niebie tam,
Moja ojczyzna jest w niebie tam,
W niebie tam, w niebie tam, w niebie tam,
Moja ojczyzna jest w niebie tam.

2. Wiele wiernych już jest w niebie tam,
Gdzie wkrótce wśród nich ujrzę się sam,
Wtenczas my wszyscy złączym się tam,
Gdzie słońce wiecznie oświeca nam.

3. Wkrótce w niebie i ja znajdę się,
Lecz błagam, Zbawco, o jedno Cię:
Przywiedź miłujących Boga tam,
W ten kraj, gdzie wiecznie królujesz Sam.