368 – Podaj mi dłoń, Zbawicielu kochany

1. Podaj mi dłoń, Zbawicielu kochany.
Trzymaj mię i nie puszczaj nigdy mnie.
Daj łaskę mi, chcę wiernym być uznany,
Aż przyjdę tam, gdzie Ojciec czeka mnie.

2. Podaj mi dłoń, Chociaż już nic nie widzę.
Ciemność tylko i ciemna, ciemna noc,
Gdy walcząc ja Getsemane przechodzę,
Tedy mnie trzymaj przez Twą wielką Moc.

3. Podaj mi dłoń! Wnet koniec bliski będzie.
Ja idę z Tobą tam na Golgotę,
Tam, gdzie powłoka ciała wzięta będzie;
Posil mnie tam, bo chwile ciężkie te.

4. Podaj mi dłoń, i prowadź do Ojczyzny,
Którą mi Ojciec z łaski Swojej da.
Tęsknotą moją Syońskie wyżyny.
Tam ujrzę Go, którego miłuję.