359a – Bacz na Pana, duszo ma

1. Bacz na Pana, duszo ma,
Do obietnic udaj się;
Chwyć się słowa co ci da.
„Na dzień każdy wzmocnię cię”

2. Jeśli skutki sprawy twej,
Dziwne dotąd zdają się,
Bóg obiecał łaski Swej:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”

3. Gdy twa droga pełna prób,
Jeśli nogi chwieją się,
Nie zapomnij Pańskich słów:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”

4. Pokój jest u Pańskich nóg;
Wkrótce smutki skończą się,
Dziś mi ulgą słowa Twe:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”.