359 – O Stwórco świata i Ojcze nasz

1. O Stwórco świata i Ojcze nasz,
Ufając, że nam Swej łaski dasz,
W pokorze do Ciebie udajemy się,
O Twe kierownictwo prosimy Cię.

2. Spraw, by ta uczta tu urządzona,
Duchem Twym Świętym była prowadzona,
By nas tym więcej do Ciebie zbliżyła,
I w Świętej Wierze nas utwierdziła.

3. Braciom, co będą tu przemawiali,
Niechaj Duch Święty serca rozpali,
By w prostocie serca mówili Słowo,
Abyśmy byli wzmocnieni duchowo.