357 – Czyś słyszał, że Kościół jest żywy

1. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
Gdzie Chrystus Kapłanem jest Sam,
Gdzie radość i pokój prawdziwy
Z miłości udziela Bóg nam.

Chór:
O pójdź do Kościoła żywego,
Podążaj przez wiarę i żyj!
Do Boga z sumienia czystego,
W tym domu modlitwy twe ślij.

2. Czy znany ci Kościół prawdziwy,
Co z Ducha i Prawdy się stał,
Gdzie każdy się czuje szczęśliwy,
Że mu Bóg zbawienie wnet dał.

3. Czyś słyszał, że dom jest duchowy,
Gdzie nie ma wyzysku ni czar,
Gdzie darmo i w sposób cudowny,
Bóg daje każdemu swój dar.

4. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
Że Miłość zasadą jest tam,
Gdzie ludzie, to bracia prawdziwi,
A Ojcem i głową Bóg Sam.

5. Gdy teraz mój Zbawca jest żywy,
On z śmierci mnie wyrwał i kar,
Już wiem, czym jest kościół prawdziwy,
Gdy życia wiecznego mam dar.