356 – Kochaj! – tak Zbawca świata nam rozkazał

1. Kochaj! – tak Zbawca świata nam rozkazał.
Jego rozkazom któż się oprzeć zdoła?
Ten, co z miłością grzechy świata zmazał,
Kochaj! – tak do nas z krzyża Swego woła.

2. Kochaj! – a kogo o to się nie pytaj,
Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego,
Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj:
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”.

3. A któż jest bliźnim? – Ten, co z głębi duszy,
Z tobą zawoła:” Ojcze, coś jest w niebie!”
I ten, co krwawe twoje łzy osuszy,
Co ci aniołem w każdej jest potrzebie.

4. Któż jeszcze bliźnim? – Każdy, który z tobą
Drogą krzyżową do wrót nieba śpieszy,
Dla kogo ciernie życia są ozdobą,
Co z tobą płacze i z tobą się cieszy.

5. Któż bliźnim twoim? – Ten też, co dla Ciebie,
Jakby ze skały serce ma wykute,
Co cię opuszcza w ciężkiej twej potrzebie,
Niosąc pociski w sercu swym zatrute.

6. Gdy mu odpuścisz dla miłości Boga,
I za złe dobrem hojnie się wypłacisz,
Wtenczas zwyciężysz siebie oraz wroga,
Miłością Zbawcy duszę swą wzbogacisz.