351 – Pójdę za Jezusem!

1. Pójdę za Jezusem!
Racz mnie w swej miłości,
O mój święty Boże,
Wesprzeć w mej słabości!
Wzmocnij serce chwiejne,
Roznieć ducha mego,
Naucz pójść, o Panie,
Śladem Zbawcy swego.

2. Pójdę za Jezusem!
Wszystko mię nakłania,
Do zaparcia siebie,
Jego łask szukania.
Głosu Jego słodycz,
Ducha dar świętego,
Wszystko pójść mię skłania,
Śladem Zbawcy swego.

3. Pójdę za Jezusem!
Pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa
Mając na pamięci.
Pragnę odtąd zawsze,
Żyć ku chwale Jego,
I wytrwale chodzić,
Śladem Zbawcy swego.

4. Pójdę za Jezusem,
Co bez mej przyczyny,
Krwią mnie Swą pozyskał,
Pokrył moje winy.
Przezeń uzdrowiony,
Jam od grzechu mego,
W nim mój pokój! Pójdę
Śladem Zbawcy swego.

5. Pójdę za Jezusem!
Żadne mnie już trwogi,
Żadne też pokusy,
Z tej nie wrócą drogi!
Rządź krokami mymi,
Sam przez Ducha Twego,
Panie, bym wciąż chodził,
Śladem Zbawcy swego.