349 – Zbawienie Boże głośno brzmi

1. Zbawienie Boże głośno brzmi,
Po całej ziemi tej,
Iż wybawienie zjednał mi,
Zbawiciel z łaski swej.

Chór:
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż,
Wesel się ziemio! Raduj się!
Zbawiciel przyszedł już.

2. Zbawienie! Radość biegnie w dal,
Uleczon będzie człek.
Pochwalne pienia wznieście wraz,
Gdzie was jest dwóch lub trzech.

3. Zbawienie! Pracującym wciąż,
W poselstwie Bożej czci.
Do szczęśliwości, bracie, dąż,
Niech miłość Twoja lśni.

4. Zbawienie! Siło Boża ty,
Na ziemi okaż się.
Niech wszystkie ludy, wspólnie my,
Poznają, Panie, Cię.

5. Zbawienie! Zmartwychwstanie lud,
Już siódma trąba brzmi.
Królestwo Boże czyni cud.
Proroctwa mówią mi.

Chór:
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż,
Wesel się ziemio, raduj się;
Chwalebny przyszedł Król.