343 – Serce smutkiem przygnębione

1. Serce smutkiem przygnębione,
Ufaj mocno w Panu swym,
On uczyni cię odpornym
Przez cierpienia w życiu twym.

Chór:
Nie rozpaczaj w złej godzinie,
Nie wątp w prawdę Boskich słów,
Co On przyrzekł, to się stanie,
Ufaj, ufaj Panu znów.

2. Nie daj się zwyciężyć złemu
Przez szatana wrogą moc.
Patrzaj! drogi Pańskie wiodły
Kiedyś też przez ciemną noc.

3. Chcesz żyć dzisiaj, razem z Panem
Musisz zwalczać własne ja.
Musisz gardzić ziemskim stanem,
By przez śmierć twa droga szła.

4. A więc porzuć twe wątpienia,
Razem z Panem przetrwaj znój,
On dopuszcza ci cierpienia,
Byś zwycięski stoczył bój.