340 – Zbliżmy się do Chrystusa stołu

1. Zbliżmy się do Chrystusa stołu,
Do Pana wznosząc myśli swe,
Wiarą się łączmy z Nim pospołu,
On duszę naszą karmić chce.

2. On jest ten wieczny chleb żywota,
Co z nieba do nas zstąpił był.
Z Niego pochodzi mądrość, cnota,
Kto zeń pożywa, będzie żył.

3. Chrystus dla grzesznych odkupienia,
Poniósł na Krzyżu ciężki skon.
Sam wszystkich wiedzie do zbawienia,
Z Ojcem i mnie pojednał On.

4. Jakże ciernista była droga,
Po której szedł Zbawiciel sam,
By doprowadzić nas do Boga,
I zjednać łaskę Ojca nam.

5. Większej nie doznał świat miłości,
Jak w Panu, który życie dał,
By go oczyścić z nieprawości,
By człowiek wieczne szczęście miał.

6. O Panie, w Tobie my szukamy,
Pomocy dla znękanych dusz,
Bo w Twej ofierze posiadamy,
W tym życiu zdrój pociechy już.

7. Przy świętej wzmocnij nas wieczerzy,
W cnocie, w mądrości, Panie nasz!
Duch nasz niech Twojej łasce wierzy,
Że nam szczęśliwość wieczną dasz.