337 – Święty, święty święty! Pan Bóg Wszechmocny!

1. Święty, święty święty! Pan Bóg Wszechmocny!
W brzasku rannej zorzy śpiew niesiem przed Twój tron.
Święta Twoja dobroć rozprasza cień nocny,
I zsyła światłość od niebiańskich stron.

2. Święty, święty, święty! Pan Bóg Wszechświata!
Całe niebo chwali dziś, Twej miłości toń.
Twoja wielka łaska całą ludzkość zbrata,
Świat błogosławić będzie Twoja dłoń.

3. Święty, święty, święty! Tyś Bóg Jedyny!
Ciebie tylko znamy przez Słowo, któreś dał.
Ciebie, Ojcze, chwalim, wierne Twoje syny.
Z nadzieją w sercu Twych niebiańskich chwał.

4. Święty, święty, święty! Najwyższy Panie!
Chwała niechaj będzie po wszystkie czasy Ci!
Racz nam dać, o Ojcze, pierwsze zmartwychwstanie,
Gdy już się skończą naszej próby dni. Amen.