334a – Nadeszła noc, bądź przy mnie Panie mój

1. Nadeszła noc, bądź przy mnie Panie mój,
Ciemność się wzmaga, Panie przy mnie stój!
Gdy wszelka pomoc 'ginie w świecie tym,
Ty przy mnie bądź i z wiernym ludem Twym.

2. Przemija prędko życie nasze stad,
Przemija świat, Pan swój wprowadza rząd;
Wszystko się zmienia, wszystko upada.
Niech w nocy tej strzeże mnie Twa rada.

3. W każdej godzinie blisko przy mnie stój,
Moc pokus zginie przez Twej łaski zdrój,
Któż oprócz Ciebie może pomoc dać?
Wśród chmur i słońca racz Ty przy mnie stać.

4. Nie boję się niczego w świecie tym,
Bo mnie ochraniasz silnym skrzydłem Twym.
Ocierasz łzy i niszczysz śmierci moc,
Usuwasz grzech mój w tę okropna noc.

5. Bądź przy mnie aż się zamkną oczy me,
Tedy się spełnią obietnice Twe;
Słońce już wschodzi, znikają cienie,
W życiu i śmierci Panie bądź przy mnie.