334 – Racz dać nam światło, niechaj świeci nam!

1. Racz dać nam światło, niechaj świeci nam!
Niech wiedzie nas!
Niechaj prowadzi nas do nieba bram
W ucisku czas!
Strzeż naszych dróg i podaj swoją dłoń.
Niech nas wzmocni Twej miłości toń.

2. Niechaj w serca nasze spływa Prawda
Słów nauki Twej.
I racz nas wesprzeć, kiedy zwątpim znów
Wśród chwili złej.
Nie policz nam upadków naszych ślad.
Niech światłość Twoja strzeże nas od zdrad.

3. Z Twojego Słowa płynie łaski zdrój,
Żywota treść.
Ze słów tych czerpie światłość Kościół Twój
Na Twoją cześć.
Nie poskąp więc nam Twoich świętych łask.
Racz na nas zesłać Twej światłości blask.