333 – Wiara nasza z Objawienia

1. Wiara nasza z Objawienia,
A nadzieją Pańska krew.
Wierząc w dzieło odkupienia,
Niesiem światu Prawdy siew.
[: Kto w Krew wierzy, Niechaj staje na ten zew. :]

2. Na Kalwarii dzieło krzyża,
Ludzki odkupiło ród,
A krew święta dziś przybliża,
Przed tron Ojca Pański lud.
[: Na Kalwarii stał się ten największy cud. :]

3. Gdy przejdziemy za zasłonę,
Ujrzym Pańskiej chwały blask.
Pan udzieli nam koronę,
Do niebiańskich przyjmie łask.
[: Słońce wschodzi! Świta Tysiąclecia brzask. :]