330 – Kto wierzy w Pańską krew

1. Kto wierzy w Pańską krew,
Ten w Panu żywot ma,
Na Pański zawsze staje zew,
I wiernie w Prawdzie trwa.

2. Kto wierzy w Pański Krzyż,
Nie zmoże go zły wróg,
Ten śmiało dąży w nieba wyż,
Aż tam, gdzie Stwórca Bóg.

3. Kto ziemski rzucił świat,
I zrzekł się ziemskich chwał,
Ten będzie w chwale przyszłych lat,
U boku Zbawcy stał.

4. Bo Pan obiecał nam,
Że kto zwycięży tu,
Ten wejdzie aż do nieba bram,
Gdzie Pan da chwałę mu.