328a – Kiedy huczą życia burze

1. Kiedy huczą życia burze,
Groźny odgłos morskich fal,
Jasne światło błyszczy w górze,
I w niebiańską wzywa dal.

Chór:
Tam nadziei naszej blaski,
Tam jest źródło Pańskiej łaski,
Drogi naszej tam czeka kres,
Tam jest koniec naszych łez.

2. Choć cierpienia nas tu dręczą,
Jednak trwamy w drodze swej,
Dążąc, gdzie Pan łaski tęczą,
Wiedzie do przystani tej.

3. Wróg nam stawia wciąż przeszkody,
Z wąskiej ścieżki zepchnąć chce,
My wciąż śpieszym do nagrody,
Tam kierujem kroki swe.

4. A krzyż drogę nam wskazuje,
Przez cierpienia i przez ból,
A my dążym, gdzie panuje
Zbawca, wiekuisty król.

5. Jeszcze tylko mała chwilka,
A wnet się znajdziemy tam,
Jeszcze tylko kroków kilka,
A wśród nieba staniem bram.