328 – Kiedy burza życie łamie

1. Kiedy burza życie łamie,
Gdy ciemności spływa noc,
Proszę, aby Pańskie ramię,
Udzieliło mi swą moc.

Chór:
Pan udzieli mi Swej ręki,
I ukróci serca męki,
Ból ukróci, nie odrzuci,
Bo Pan jest ucieczką mą.

2. Chociaż smutki Pan nam zsyła,
I doświadczeń ciężki trud;
Przez to wzrasta wiary siła,
W łasce wzrasta Pański lud.

3. Choć wróg siły swe wytęża,
Aby nas wprowadzić w błąd,
Wiara w Pańską krew zwycięża,
Zwycięzcami wyjdziem stąd.

4. A więc idźmy w imię krzyża,
W Nim ucieczka naszych dni,
Bo już chwila się przybliża,
Bo już siódma trąba brzmi.