326 – Razem z Panem cierpieć chcę

1. Razem z Panem cierpieć chcę,
Razem z Panem znosić ból,
Bo Pan tak nauczył mię,
A Pan to miłości Król.
Razem z Panem będę stać,
Chcąc zwycięski stoczyć bój.
Z Panem będę wiecznie trwać,
Gdy mnie wezwie Zbawca mój.

2. Razem z Panem w każdy czas,
Pragnę tu na ziemi być,
Aby potem z Panem wraz,
Wiecznie w niebie w chwale żyć.
A Pan nie opuści mnie,
Kiedy przyjdzie chwila zła,
Bo On mego dobra chce
I opiekę zawsze da.

3. Razem z Panem będę znów,
Gdy Królestwa przyjdą dni,
Bo tak głosi Księga Słów,
Która Pan wyjaśnił mi.
I już odtąd wiecznie tam,
Razem z Panem będę trwać,
Gdzie udzieli Zbawca Sam,
Niewymownych Boskich chwał.