324 – Czym się odpłacę za Twą Krew?

1. Czym się odpłacę za Twą Krew?
Za łaski Twojej zdrój?
Racz przyjąć ten dziękczynny śpiew,
Najdroższy Zbawco mój!

2. Bo cóż ja tu na ziemi mam?
Czym spłacę łaski Twe?
Już chyba Ci w ofierze dam,
To ziemskie życie me.

3. I Twoim sługą pragnę być,
Do ostatniego tchu.
Pod Twoje skrzydła chcę się skryć,
W wędrówce ziemskiej tu.

4. I śpiewać będę na Twą cześć,
Boś Ty odkupił nas,
I światło Prawdy będę nieść,
Królestwa głosząc czas.