323 – Tysiące przeszkód czeka nas

1. Tysiące przeszkód czeka nas
W wędrówce nasze w nieba próg,
Lecz komu drogi przyszły czas
Przeszkody zwalcza swoich dróg.

2. Więc módlmy się, Pan doda sił,
Do zwyciężenia przeszkód sto,
A choćby wróg nam w drodze był,
Modlitwa zwalczy wszelkie zło.

3. Modlitwa zbroją Bożą jest,
Co broni nas od wszelkich zdrad;
A gdy nas czeka ognia chrzest,
Z modlitwą dążym w Pański ślad.

4. Więc modły swe do Pana ślę,
Modlitwa słodzi moje dni,
A kiedy wzmocnić serce chcę,
Modlitwa jest ucieczką mi.