321 – Czymże, Panie, się odwdzięczę

1. Czymże, Panie, się odwdzięczę,
Żeś mnie przyjął w łasce Swej?
Dziś przed Tobą kornie klęczę,
Życie moje przyjąć chciej.
Oddam moje ziemskie prawa,
Przywilejów ziemskich dar.
Obietnica Twa łaskawa,
Kryje w sobie droższy czar.

2. Tyś mnie Panie z Ducha spłodził,
Tyś mi nowy umysł dał.
Tyś nadzieją mnie odrodził,
Abym lepszy żywot miał.
Niech więc ziemskie me naczynie,
Nie przeszkadza w służbie mi!
W każdej myśli, w każdym czynie
Pragnę wiernie służyć Ci.

3. Wierzę w Twoją Krew kosztowną,
Raz za wszystkich dałeś ją.
Przez Twą Miłość niewymowną,
Odkupiłeś duszę mą.
Jakże wielka Twa Ofiara!
Bezgraniczna dobroć Twa!
Z serca płynie moja wiara.
Serce tylko Ciebie zna.