320 – Już się zbliża ta godzina

1. Już się zbliża ta godzina,
Pełna łask, pełna chwał.
Wkrótce w blasku ujrzym Syna,
Który nam krzyż swój dał.
Wkrótce odejdziemy stąd tam,
Gdzie Boska chwała lśni,
Zacznie się Królestwa rząd,
Wkrótce, za kilka dni.

2. A gdy minie chwila zgonu,
Zmieni nas w Boski stan,
A wybrańców u stóp tronu,
Przyjmie sam Chrystus Pan.
I u Jego Boskich stóp,
Pan wyznaczy miejsce Ci,
Gdy się skończą chwile prób
Wkrótce, za kilka dni.

3. Wówczas będziem pełni chwały,
Pełni chwał, pełni łask,
Mając żywot doskonały.
Będzie w nas Stwórcy blask.
Niech więc Panu za ten plan.
Wiekuista chwała brzmi,
Bo nas czeka Boski stan,
Wkrótce za kilka dni.