319 – Chwała Tobie, Panie! za zdrój Twoich łask!

1. Chwała Tobie, Panie! za zdrój Twoich łask!
Za Twe zmartwychwstanie, za obietnic blask!
Alleluja, chwalmy Pana, co nam daje życie!
Upadajmy na kolana, modląc się o świcie!

2. Za zbawienie świata niech Ci będzie cześć!
Ślubujem za brata życie swoje nieść.
Alleluja, chwalmy Pana z Boskiego wyroku!
Upadajmy na kolana, modląc się o zmroku.

3. Za wszystkie przykłady, za Twą świętą krew,
Dążym w Twoje ślady, niosąc Prawdy siew.
Alleluja, chwalmy Pana, w Królestwa zaraniu!
Upadajmy na kolana, modląc się w konaniu.