318 – My czekamy, w Prawdzie trwamy

1. My czekamy, w Prawdzie trwamy,
Na proroczy jasny dzień,
Kiedy Króla powitamy,
Wśród radosnych chwały pień.

Chór:
Wciąż czekamy na tę chwilę.
Przeminęło cierpień tyle.
Ale cierpieć było mile.
Bo już świta Pański dzień.
Wnet minie trud, wnet minie ból,
Obecny już Zbawca Król.

2. Przyszła chwila ta radosna,
Z śmierci Pan uwolni świat,
I zakwitnie wieczna wiosna,
Rajski dzień przez tysiąc lat.

3. Tyle przeszło już stuleci,
Tyle klęsk spotkało nas,
Wreszcie dziś dla Pańskich dzieci,
Chrystusowy nadszedł czas.

4. Opłaciło się czekanie,
I opłacił się nasz trud,
Bo dziś pierwsze zmartwychwstanie,
Zyskał wierny Pański lud.