310 – Kto zstąpił z nieba na ten świat?

1. Kto zstąpił z nieba na ten świat?
Kto wyrzekł się niebiańskich chwał?
Kto błyszczy dziś jak cudny kwiat?
[: Pan, który za nas życie dał. :]

2. Kto Ewangelię głosił nam?
Kto pierwsze słowa Prawdy siał?
Kto na Kalwarii cierpiał tam?
[: Pan, który za nas życie dał. :]

3. Kto Ojcu był posłuszny wciąż?
Kto wiernie aż do śmierci trwał?
Kto ten największy Święty Mąż?
[: Pan, który za nas życie dał. :]

4. Kto zgładził grzechy przez Swą Krew?
By człowiek wieczny żywot miał?
Kto zgasił słuszny Boży gniew?
[: Pan, który za nas życie dał. :]

5. Kto już obecny pośród nas?
Kto na nas Ducha Swego zlał?
Kto sprawiedliwy niesie czas?
[: Pan, który za nas życie dał. :]

6. O, dzięki Zbawco chwała Ci!
Za tyle wielkich Twoich łask,
Że przez Twą dobroć dajesz mi
[: W przyszłości ujrzeć nieba blask. :]