31 – Boże Ojcze, Stwórco nasz

1. Boże Ojcze, Stwórco nasz,
Przyjmij służby dzieci Twych.
Daj nam ujrzeć Swoją twarz,
I od pokus obroń złych.

2. Tyś nam Syna Swego dał,
Aby za nas przelał Krew.
Tyś nam Ducha łaski zlał,
A więc stajem na Twój zew.

3. Porzucamy ziemski stan,
Chcemy znosić wszelki trud,
Jak nam kazał Zbawca Pan,
Który wiedzie Pański lud.

4. Boże Ojcze, Chwała Ci!
Za miłości i łask zdrój!
Niech Twa chwała wiecznie brzmi,
O najlepszy Ojcze mój!