308 – Aby wykonać Boski plan

1. Aby wykonać Boski plan,
Sam Jezus zstąpił na ten świat,
Bo chce podźwignąć ludzki stan,
Gdy rządzić będzie tysiąc lat.

2. Zapowiedziana z dawnych lat,
Obecność Pańska faktem już.
Sam Jezus zstąpił na ten świat,
Pośród jasności rannych zórz.

3. Gdy skończą się już czasy złe,
Sprawiedliwości przyjdzie czas.
Sam Jezus światem rządzić chce,
I do tych rządów wezwie nas.

4. Już ucisk straszny sroży się,
Boskiego gniewu dzisiaj dzień,
Lecz Jezus nie chce zguby, nie!
Wnet Jego blask rozproszy cień.

5. Zaświta słońce jasnych dni,
Królestwo Boże błyśnie nam.
O chwała, Jezu, Zbawco Ci!
Powiedziesz nas do nieba bram.