307 – Bądź wola Twa o Panie mój

1. Bądź wola Twa o Panie mój,
Czy radość zsyłasz, czy też trud.
Z pokorą znosi wszelki znój,
Oddany Tobie wierny lud.

2. Bądź wola Twa! wołamy w głos,
A choć żyjemy w chwili złej,
Nie spadnie z głowy naszej włos,
Bo strzeże nas moc woli Twej.

3. I modli się, „bądź wola Twa”,
Kto chce Stworzeniem Nowym być,
A Ojciec nowy umysł da,
Pozwoli nową wolą żyć.

4. Bądź wola Twoja! Ojcze nasz,
Któryś jest w niebie z Synem Swym.
Ty z woli swojej świętej dasz,
Że się połączym wkrótce z Nim.

5. Niech imię Twoje święci się,
Na wieki niechaj w chwale trwa,
Bo już Królestwa bliskie dni,
Lecz w każdy czas, bądź wola Twa!