304 – Ucieczko naszych dusz

1. Ucieczko naszych dusz,
Do Ciebie wznoszę się,
Dłoń swoją na mą głowę złóż,
I pobłogosław mię.

2. Ucieczko w chwili złej,
Krynico czystych wód,
Nie odwróć się od dziatwy Twej,
Dziś błaga Boży lud.

3. Racz siły dodać mi,
Bym stoczył dobry bój.
Gdy przyjdą na mnie straszne dni,
Racz wspierać, Zbawco mój!

4. Do kogóż biegnąć mam?
Tyś jest ucieczką mą.
Ty jeden mnie obronisz Sam,
Przed wszelką chwilą złą.

5. O Zbawco, cześć Ci, cześć,
Za wszystkie łaski Twe!
Dziś trzeba Twoją chwałę wznieść,
Bo już czas spełnia się.