302 – Tyś nam kazał śladem Twoim

1. Tyś nam kazał śladem Twoim,
Dążyć do niebiańskich bram,
Bądź więc przewodnikiem moim,
Prowadź mnie za rękę sam.
[: Słodki Jezu! W Tobie ja nadzieję mam. :]

2. Jezu nie szczędź Swojej łaski,
Dodaj do wytrwania sił!
Chcę oglądać nieba blaski,
Chcę, byś mnie pod skrzydła skrył.
[: Błogi Jezu! Pozwól, abym z Tobą żył. :]

3. Nakarm mnie dziś Twoim chlebem,
Słowem Prawdy nakarm mnie!
Pobłogosław mnie Twym niebem,
Gdzie wraz z Tobą znajdę się.
[:Drogi Jezu! Modły dziś do Ciebie ślę. :]

4. Lecz miej wzgląd na me słabości,
Twą zasługą okryć chciej.
Dopuść do doskonałości,
I do chwały przyjmij Swej.
[: Słodki Jezu! Łaskę nieba na mnie zlej! :]