30 – Chrystus przyszedł na świat z nieba

1. Chrystus przyszedł na świat z nieba,
Już się kończy władza zła,
Więc radować się potrzeba,
Bo Pan pokój ziemi da.

Chór: Chwała Ci! Chwała Ci!
Boś pokoju Książę Ty!
Chwała Ci! Chwała Ci!
Boś pokoju Książę Ty!

2. Choć cierpienia Chrystusowe
Pełnić do ostatka trza,
Wkrótce będziem w ciałach nowych,
Co Bóg w zmartwychwstaniu da.

3. Kościół długo tu na ziemi,
Czekał na przemianę swa.
Krzepiąc się słowy świętymi;
Lecz zwyciężył chwilę złą.

4. Więc gdy Chrystus między nami,
Choć nie widzi go nasz wzrok,
Wkrótce, razem z aniołami,
Ujrzym Pana w Boży Rok!