296 – Życia tego ból i troski

1. Życia tego ból i troski,
Na ofiarę Panu dam,
Aby zyskać ten stan Boski,
Jaki Pan obiecał nam,
Bo tak uczy Słowa treść.
Chwała Panu, chwała, cześć!

2. Ziemski smutek i ból krótki,
Za to radość czeka nas,
Gdy przeminą życia smutki,
Gdy Królestwa przyjdzie czas,
Pismo głosi taką wieść.
Chwała Panu, chwała, cześć!

3. Miłość Pańska jest głęboka,
W niej się mieści Boski Plan,
A jak wiemy z ust Proroka,
Jezus jest miłości Pan,
Bo tak uczy Słowa treść,
Chwała Panu, chwała, cześć!

4. Zbadaj treść Bożego Słowa,
Poznaj Prawdę z Świętych Ksiąg,
A tam poznasz, jak Jehowa,
Dźwignie z śmierci ziemski krąg.
Musisz chwałę Panu wznieść.
Chwała Jemu, chwała, cześć!