287 – Pasterzem moim Zbawco, bądź

1. Pasterzem moim Zbawco, bądź,
Niech karmi mnie Twa Boska dłoń,
I wolą moją zawsze rządź,
Od wroga i od zdrady broń.

2. A gdy zwątpienie grozi mi,
Racz wzmocnić, Panie, wiarę mą,
Bo w Tobie moc odwieczna tkwi,
I czuwasz wciąż nad trzódką Swą.

3. Nie pozwól zboczyć z ścieżki mej,
I chłostą zawsze ostrzeż mnie,
A Ducha łaski na mnie zlej,
Gdy wiernie służyć Tobie chcę.

4. Przez ciężki trud i poprzez znój,
Do Twoich pragnę dążyć stóp,
Więc błagam Cię, ach, Zbawco mój!
Daj wytrwać wśród najcięższych prób.

5. A gdy wędrówki przyjdzie kres,
Policzysz mi mój trud i ból,
Policzysz każda kroplę łez,
Boś Ty miłości Pan i Król.